• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 08:56

    تا کجا باید اشتباه کنیم؟ پخش حرف‌های #مائده_هژبرى در تلویزیون بیشتر از آنکه مفید باشد مایه تاسف و خسران بود. تا کجا نظام باید هزینه ندانم کاری‌های عده‌ای را بدهد؟