• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/17 ساعت 15:46

    شانزده زن که به سوریه رفته و برخی در عملیات مسلحانه شرکت داشته، آموزش‌های نظامی دیده و یا در خدمت اعضای گروهک داعش بودند دستگیر شدند.این زنان و هم‌چنین شانزده مرد از اعضای #داعش که دستگیر شدند، قصد داشتند بعد از شکست داعش در سوریه، #ایران را مامنی برای اقدامات تروریستی خود کنند.