• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/16 ساعت 15:39

    برای پر کردن یک پرسشنامه خبرنگار فرستادم محله هروی. دو تا لباس شخصی با موتور اومدن و درحالیکه خبرنگار داشت با چند تا شهروند صحبت میکرد، پرسشنامه‌ها رو از دستش قاپیدن و با فحش و فریاد و ناسزا تهدیدش کردن. خودسرها در شهر رژه میرن و به ریش حاکمیت قانون میخندن. غم‌انگیزه.