• مهناز افشار   AfsharMahnaz@

    1397/04/16 ساعت 13:30

    یک جوری مینویسه مهناز افشار در فیلم دارکوب عین همیشه بود که یهو فکر کردم رویا نهنگ عنبر دوباره بازی کردم:)) یک نقدی کنین به جون آدم بچسبه و آدم رو مجبور کنه چهارتا خط کتاب بیشتر بخونه. هیچی دیگه فقط بایدبگم wowwwww