• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/16 ساعت 10:47

    عطریانفر: کارگزاران هیچ نسبتی با رئیس جمهور ندارد/تغییرات تیم اقتصادی به #مصلحت دولت نیست/مشکل اقتصادی کشور در نحوه دیدگاه و نگرش #مدیران است نه خود افراد/هیچ نقد، نظر و #فشاری برای تغییر تیم اقتصادی کابینه به روحانی وارد نکردیم https://www.yjc.ir/۰۰RdFi