• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/16 ساعت 11:39

    خلاصه اینکه قضیه اینه و پول حجاج در بحث اسکان و امثالهم پیش‌تر و مطابق قانون تصویب شده در چند ماه قبل پرداخت می‌شه و اینجوری نیست که همین الان یهویی یه چیزی تصویب شده باشه و …