• محمد رضا زائری   MorzaeriZaeri@

    1397/04/16 ساعت 21:36

    این توئیت مال مدتها قبل بود، حالا اضافه می‌کنم که متأسفانه به دزدی و غارت بیت المال کاری نداریم اما به رقص و بی حجابی کار داریم! فاصله مان با اسلام پیغمبر و امیرالمؤمنین همین قدر است!