• داستان این است: امروز توافق درباره اصول کلیات با #اروپا نهایی شده و مذاکره درباره جزئیات و نگارش متن تفصیلی توافق آغاز شده. این تکرار داستان توافق لوزان و وین درباب #برجام است. دیپلمات‌ها همیشه باید به یاد داشته باشند ‘شیطان در جزئیات خوابیده است.’