• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/16 ساعت 00:31

    یکی از بدترین گزارش‌های فردوسی پور رو امشب دیدیم به نظرم. از دقیقه ۵۰ داشت مرثیه وای از دل هواداران برزیل رو می‌خوند