• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/16 ساعت 15:19

    #ترامپ: آمریکا صاحب نیرومندترین زرادخانه هسته‌ای می‌شود. دولتی که مرامش جنگ، جنایت، حمایت از دیکتاتورها و حتی بمباران اتمی هست با گستاخی ازایران می‌خواهد قدرت دفاعی و موشکی خودرا محدود نماید تا لابد زمینه‌ساز هجمه ناتو شود! زهی خیال باطل!