• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/16 ساعت 10:09

    پایگاه آمریکایی «آکسیوس»:در بیانیه کمیسیون مشترک #برجام اهدافی چون حفظ روابط اقتصادی با ایران، حفظ کانال‌های مالی، تداوم واردات نفت محصولات نفتی از ایران و محافظت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا فهرست‌شده‌اند.اماهیچ روش ملموسی برای دستیابی به آنها مشخص نشده.