• محمد رضا زائری   MorzaeriZaeri@

    1397/04/16 ساعت 09:26

    اگر مسؤولان کشور این چالش را بپذیرند و بدون محافظ و راننده و دور از دفتر و دستک حداقل به مدت چند ساعت قدم در کوچه و خیابان و اتوبوس و مترو بگذارند. آن وقت چیزهایی را خواهند دید وشنید که ندیده اند و نشنیده اند و هرگز به ذهن و فکر هیچ رییس و مدیری خطور نکرده است! @morzaeri