• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/16 ساعت 11:45

    دیگر نتایج حاصل در #نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۴۹ درصد آمریکایی‌ها ترامپ را نژادپرست می‌دانند و رضایتمندی از #ترامپ در ماه ژوئن از ۴۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است