• با فرض اینکه به قول آقای #ظریف بسته #اروپا عملیاتی است، اگر این بسته هر چه زودتر کارآمدی خود را در خنثی کردن تحریم‌ها نشان ندهد و کار تا پاییز به درازا بکشد، عملا یعنی، ‘اروپا ایران را در #برجام نگه داشته تا #تحریم‌های #امریکا اثر کند.’