• دلسوزانه هشدار می‌دهم اتفاق ناگواری در حال رخ دادن است. #اروپا بدون اینکه هیچ امتیاز خاصی به #ایران داده باشد ایران را در #برجام و در معرض تحریم‌های #امریکا نگه داشته، به امید توافقی که اصلا معلوم نیست حاصل شود و اگر شد، اصلا معلوم نیست بتواند تحریمهای امریکا را خنثی کند.