• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/16 ساعت 12:03

    بسیاری از گرفتار‌ی‌های ما برای این است که گدایی از خدا را تجربه کنیم تا مهربانی خدا را لمس کنیم. فرموده‌اند: وقتی خدا به کسی برای «دعاکردن» اجازه می‌دهد، باب رحمت به رویش باز می‌شود (عده‌الداعی/۴۱)