• عجله زیادی داشتن به #روسیه برسن و با نمایشهای خوبشون در مرحله انتخابی،اولین تیم جواز حضور توی #جام_جهانی رو به دست آوردن.خیلی انگیزه داشتن فاجعه بلوهوریزنته رو جبران کنن اما #بلژیک انتظارشون رو می‌کشید.دور قبل،از نیمه نهایی به فینال نرسیدن و این بار رنگ نیمه نهایی رو ندیدن #برزیل