• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/16 ساعت 00:01

    خبر‌های خوبی از روابط عمومی شهرداری تهران به گوش نمیرسد. شنیده می‌شود مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بعنوان روابط عمومی شهرداری تهران انتخاب خواهد شد. آقای افشانی روابط عمومی بخشی است که با رسانه‌ها سر و کار دارد. عملکرد ایشان را بررسی کردید؟از شکابت ایشان از رسانه‌ها اطلاع دارید؟