• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/16 ساعت 13:14

    شما واسه آذری‌ها جوک نساز و جوک تعریف نکن، نمیخواد ترک رو تورک بنویسی یا در مورد بازداشت‌های اخیر موضع‌گیری کنی