• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/16 ساعت 14:36

    شهردار تهران در حکمی محمدعلی کریمی را به سمت مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران منصوب کرد./اصلاحات پرس