• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/16 ساعت 00:51

    با حذف تیمهاى پرافتخار این دوره جام جهانى که ستاره هایى چون رونالدو، مسى و نیمار را داشتند فوتبال بار دیگر به ما مى آموزد که دوران منجى هاى افسانه اى به سر آمده و براى برد و افتخار به استراتژى عقلانى، تفکر سیستمى، کار گروهى، عزم راسخ و تیم منسجم نیاز است نه درخششهاى فردى ستاره‌ها