• جا داره حالا که امشب همه از #برزیل حرف میزنن یه یادی کنیم از جناب معجزه‌ی هزاره که رفت برزیل و در فرودگاه مورد استقبال چند مامورِ مسلحِ فرودگاه قرار گرفت. او به #فوتبال هم علاقه مند بود درست مثل سیاست! اما در هیچ کدام تبحّری نداشت هر چند ادعا تا دلتان بخواهد. داشت.