• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/16 ساعت 16:29

    پیشنهاد علی مطهری به #فیفا: تیم ملی فوتبال هر کشوری فقط از همان ملیت تشکیل شود تیم ملی فرانسه در واقع تیم فرانسه و مستعمرات آفریقایی سابق آن است. دل مردم برزیل شکست. پ.ن: ماهیچ ما نگاه …