• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/16 ساعت 09:28

    ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در برلین، در هفته‌های اخیر با مدیران شرکت هایی که با ایران همکاری تجاری دارند ملاقات می‌کند و به آنها پیشنهادهای بهتری درصورت ترک بازار ایران می‌دهد. حالا این را مقایسه کنید با عملکرد سفارت خانه‌های ما در دنیا. #آلمان #ایران #تحریم #آمریکا