• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/16 ساعت 15:00

    آنچه در این چند سال کار در حوزه زنان فهمیدم اینه که قوانین چشمگیری به نفع زنان تصویب نشده یا تغییر نکرده. اگر تغییری در شرایط زنان ایران ایجاد شده فقط و فقط نتیجه تلاش‌ها و پافشاری‌های خودشون بوده