• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/16 ساعت 11:35

    ظاهرا موضوع ارز مربوط به حجاج این شکلی‌ست که هزینه حج هرسال، از سال قبل مورد تصویب قرار میگیره و مطابق قیمت #ارز در زمان تصویب محاسبه می‌شه. یعنی درزمان نهائی شدن مصوبات مربوط به حج امسال، قیمت ارز بوده مثلا ۳۹۰۰ تومن نه اینکه الآن تصویب کرده باشن که ارز این قیمتی به حجاج بدن!