• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/04/16 ساعت 23:30

    برای #چلچراغ گزارشی نوشتم درباره یک مورد #آدمخواری که چند سال پیش در ایران و بیخ گوشمان اتفاق افتاد. بعضی از اسامی را تغییر دادم تا برای منبعم مشکل پیش نیاید، تیتر مطلب را هم گذاشتم «گرسنگی». http://۴۰cheragh.org/?p=۴۸۶۸