• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/04/15 ساعت 16:16

    پیش از شروع جام جهانى در مصاحبه با مجله اکیپ فرانسه،بخت اول قهرمانى رو برزیل و پدیده و سوپرایز جام رو بلژیک معرفى کردم و مقام سومى فرانسه. حیف که برزیل و بلژیک در این مرحله بهم رسیدن و یکى از جام خداحافظى میکنه. ولى در آخر کرواسى-بلژیک میتونه بهترین فینال جام باشه