• مهدی پاکدل   mehdipakdel@

    1397/04/15 ساعت 11:05

    . گاهی یک گوشه از خانه، می‌تواند تو را به ژرفنای زمین بکشاند. و سکوت دستاورد این مراقبه است. . پی‌نوشت: از همه‌ی عزیزان و دوستانی که لطف کردند و تولد بنده‌رو تبریک گفتند، بسیار ممنونم.… https://www.instagram.com/p/Bk۴V۶nvFGZf/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۵s۶۴r۴wsx۹q۸ …