• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/04/15 ساعت 18:49

    اگر شما ابربدهکار بانکی و صاحب امتیاز یک روزنامه بودید با پول بیت‌المال به چه کسانی حمله می‌کردید؟ (علیرضا نیکویی صاحب امتیاز #روزنامه_قانون از حامیان اصلی دولت و یکی از ابربدهکاران نظام بانکی کشور است.)