• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/15 ساعت 14:48

    تفاوت توییتر و ایستاگرام مثل تفاوت رادیو و تلویزبون است … رادیو به مراتب فضای فرهیخته‌تری دارد و هنوز به رنگ و لعاب و فریب و گریم و نور و … آلوده نشده.