• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/15 ساعت 22:30

    تایملاین یک‌دستی ندارم و از تایملاین خود کاملا دلشادم. از تندرو تا کندرو و میانه‌رو، همه دور هم زندگی می‌کنیم. عین خیابون، دانشگاه، اتوبوس.