• دراین چند سال، همیشه درخواست برنامه‌سازان زحمت‌کش صدا و سیما برای مصاحبه وجود داشته که بنابر هدف و شرایط کاری ام از آن اجتناب کردم. تصمیم گرفتم پس از این مدت یک‌بار به سؤالات و حاشیه‌هایی که همیشه از آنها اجتناب داشته و دارم و چه بسا باعث مراجعات و گفتگوهای زیادی می‌شود پاسخ دهم