• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/15 ساعت 22:05

    #مهدکودک‌ها فردا از ۶ صبح دایر هستند.یعنی کودک بیچاره ایرانی از وقتی دندان ندارد درگیر مشکلات احمقانه شهر و زندگی خاورمیانه‌ای است.