• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/15 ساعت 16:40

    خب شکر خدا خبر فیک بود سعید قطعا یکی از با استعدادترین فوتبالیست‌های ایران و آسیاست که باید دعا کنیم بره تا اون بالا بالاها