• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/15 ساعت 12:08

    به #تاریخ که نگاه می‌کنیم، خیلی‌ها رو هم از بیخ نمی‌بینیم. دلیلش هم اینه که عددی نیستن اگرچه تقلا زیاد کنن!