• پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: رحم و مهربانی کنید نسبت به: عزیزی که ذلیل شده، و ثروتمندی که فقیر گشته، و دانشمندى که در روزگار نادانان تباه گردیده است. [اِرحَمُوا عَزیزا ذَلَّ، و غَنِیّا افتَقَرَ، و عالِما ضاعَ فی زمانِ جُهّالٍ؛ (کلینی، کافی، ۱۳۶۲، ج۸، ص۱۵۰)]