• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/15 ساعت 11:36

    چند سال پیش که دیابت نداشتم این موقع‌ها و شاید کمی دیرتر لیمو شکری درست می‌کردم. لیمو‌ها رو برش می‌زدم و می‌ریختم توی شیشه و لابه لاش شکر می‌ریختم و چند روز می‌موند تا شکر حل می‌شد و لیمو شکری درست می‌شد.کنار چایی می‌خوردیم و من عاشقش بودم. نمی دونم چرا یادش افتادم امروز