• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/14 ساعت 14:29

    دیشب خیلی حالم گرفته بود، خیلی ! یه رفیق قدیمی که همه می‌شناسیدش زنگ زد و داشتم از زمونه و همشهری‌هاش گلایه می‌کردم از رفتن گفتم و خیلی کوتاه وقتی از شرایطش گفت، دیگه روم نشد چیزی بگم امیدوارم همین طور توان مبارزه داشته باشه و زبان گویای هممون بمونه اگرچه خیلی دارم می‌زننش