• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/14 ساعت 00:13

    چرا این مجری شبکه سه برای جذابیت گزارشش هی گردنشو به شکل مسخره‌ای تکون میده؟