• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/14 ساعت 10:10

    این منبع فرانسوی افزود: تل‌آویو پیشتر بر این باور بود که جنگ در #سوریه حزب الله را از نظر نظامی ضعیف خواهد کرد اما پاریس تاکید داشت که #حزب_الله گرچه نیروهایی را در سوریه از دست داد اما خودش را تقویت کرد