• اگر چند ماه قبل می‌گفتند #تنگه_هرمز را می‌بندیم یا همکاری با #آژانس را کم می‌کنیم، شاید خیلی اتفاق‌ها اساسا رخ نمی‌داد. یادم نمی‌رود که در جلسات به این حرفها می‌خندیدند. هنوز هم ان شا الله دیر نشده.