• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/14 ساعت 23:37

    واقعا چرا باید غم نان کاری کنه که یه آدم دست نیافتنی مثل #مارادونا برای هر بازی ۱۰هزار یورو بیفته به عذرخواهی بابا تف به دنیا