• «وقتی شما سنگی را در چاه می‌اندازید نمی‌توانید تصمیم بگیرید چقدر پایین برود. شما (#ترامپ) نباید اعضای بنیانگذار اوپک(#ایران و ونزوئلا) را تحریم می‌کردید. اوپک کیسه بوکس ترامپ نیست.» پاسخم به توییت امروز رییس جمهور آمریکا که نوشته بود:/۱