• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/14 ساعت 13:37

    آقای زیباکلام! درست و غلط حرف شما به کنار، «ارضاع» به معنای شیر دادن از پستانه. ارضاع افکار عمومی یعنی شیر دادن به افکار عمومی از طریق پستان. منظور شما ارضای افکار عمومیه احتمالا.