• اگر بقیه شرکا رها شوند و توافق با #اروپا یگانه راه تنفس ایران در دوران تحریم فرض شود، می‌بینم که در ۶ ماه آینده اروپایی‌ها خود به ‘باج گیر اعظم’ از ایران تبدیل خواهند شد.