• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/14 ساعت 14:08

    موقعیتمون، موقعیت صادق مشکینی در «لیلی با من است»ه. اونجایی که با نگرانی به اون پیرمرد رزمنده گفت «حاجی، نکنه اینجا خط مقدمه؟» و پیرمرده جواب داد «بنده خدا، اینجا ۵۰ متر هم جلوتر از خط مقدمه».