• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/14 ساعت 18:44

    دولت #فرانسه درواکنش به احضار سفیر خود در #تهران، اتهام حمایت ازگروهک تروریستی منافقین را رد اما بر آزادی عمل این گروه برای فعالیت در فرانسه تأکید کرد. /فارس