• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/14 ساعت 22:50

    مذاکرات امروز #روحانی با اروپایی‌ها سخت‌تر از مذاکرات #برجام است. در برجام همه می‌دانستند از مذاکرات چه می‌خواهند. حالا اما هیچ کس نمی‌داند دنبال چیست.