• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/04/14 ساعت 17:04

    اولین بالون ارتباطی با هدف تامین ارتباطات در بحران‌هایی چون زلزله، امروز در استان مازندران آزمایش و تحویل شد‌. ارتباطات صوتی،اینترنت و خدمات Push To Talk جزو سرویسهایی است که این بالن در شعاع ۴ کیلومتری خود و با ظرفیت ۸۰۰۰ کاربر همزمان فراهم خواهد آورد